TX384 Big Ribbon or Big Ribbon Plus Shopping Bag

Katia

Pattern No:       TX384 Big Ribbon  & Big Ribbon Plus Shopping Bag
Skill Level:       Easy
Measurements: 

      45 x 37 cm           

Materials:

      3 Katia Big Ribbon or Big Ribbon Plus 200g balls 

You may also like